EC-AQUA Hakkında

Sanitasyon ve su kaybı yönetiminde yeterlilik lerin saptanması için ECVET Proje Uygulama larının kullanılması ( EC- AQUA)” Projesi, Hayatboyu Öğrenme Leonardo da Vinci Yenilik Transferi programı altında yürütülmektedir.

EC-AQUA projesi, ulusal ve uluslararası düzeydeki niteliklerde şeffaflığı sağlar ve belirsizlik sorununu giderir. Çağdaş eğitimin bugüne kadar artan kompleksliğinde, EC-AQUA projesi, yeterliliklerin aktarılabilmesi için şeffaf sertifika ve niteliklerin tanımını destekleyerek AB’de çalıma alanlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

EC-AQUA faaliyetleri, sanitasyon ve su kaybı yönetiminin öğrenme sonuçlarının şeffaf bir biçimde tanınması ve transfer edilmesi için ECVET uygulamalarının transferine odaklanarak bir çalışma planı geliştirir. Bu, PROWAT TR/06/B/F/PP/178065 nolu projenin baz alınarak, yükseltilmiş bir içerikle ve yeni sektörel ve coğrafi alanda yaygınlaştırılarak yapılmasıyla gerçekleştirilecektir.

EC-AQUA modelinin gelişimi aşağıdaki süreçleri içerir:

  • Ulusal ve AB düzeyinde projenin geliştirilmesi için çalışan bir ortaklık kurulması.
  • EC-AQUA yetkinlik haritasına ve niteliklerine dayalı bir ECVET uygulamasının hazırlanması.
  • Belgelendirme birimlerinin tanımı ve ECVET kredilerinin tayini.
  • Sanitasyon ve su kaybı yönetiminde çok dilli e-öğrenme portalının hazırlanması.
  • Yeni modelin uygulanması için rehber geliştirilmesi.
  • Test ve değerlendirmelerin yapılması.
  • EC-AQUA projesinin, proje sonrası yaygınlaştırma şemasının çıkartılması.

EC-AQUA projesi 4 ülkeden oluşan ortakla geliştirilecektir:

NIS-SU (Bulgaristan), IntellectFoundation (Bulgaristan), SouthEastEuropeMediaOrganization/SEEMO (Avusturya), Prof.BalanInteruniversityResearchCenter (Bulgaristan), InstitutNationaldesSciencesAppliquées/INSA (Fransa), ve ERBILProjectConsultingEngineering (Türkiye). Tüm ortaklar, AB programlarını geliştirme ve uzmanlıkların ve kapasitelerinin saptanması konusunda ve EC-AQUA projesinin başarısı ve yetkinliği için geniş bir deneyime sahiptirler.

 

g3938-7   EU flag LLP TR-01

 

Who we are

Ddisclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright