EC-AQUA: Proje Sonrası Hayat

Proje sonuçlarının sürdürülebilir etkisi yaygınlaştırma ve kullanım faaliyetinin proje sonrasında da devam etmesi bekleniyor. Ortaklar, hedef grupları, ekonomik sektörler ve kurumlar üzerinde durarak bazı spesifik hedeflere odaklı bir çalışma yürütürler.

Sürdürülebilirliğin sağlanması:

  • Kendi kendini finanse etmeli ve ulusal destek ile proje sonrası yaşamı boyunca projenin konsorsiyumunu korumalı.
  • web panelini destekleyin.
  • örgün ve yaygın eğitim seviyelerinde ulusal eğitim sistemlerinin içine proje ürünleri ve uygulama sonuçlarını koyun.
  • pilot eğitim, atölye çalışmaları, haritalama mesleki eğitim hakkında bilgi öğrenme projesi malzeme hakkındaki sunumları devam ettirin.
  • Transfer öğrenme çıktıları ile yeni öğrenme yollarını geliştirin.
  • EC-AQUA proje sonrası ömrünü uzatmak için, ilgili projelerle ilişkiye geçin.

Who we are

Ddisclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright