EC-AQUA Projesi için yeni hedefler:

Yeni hedef gruplar

EC-AQUA yeterlilik tanıma modeli öğretmenler, eğitmenler, eğitimciler, rehberlik uzmanları, okullar ve diğer kurumlar, yöneticiler, siyasi karar alıcıları hedeflemektedir.

Yeni sektörler

Ilgili ve güncellenmiş niteliklere sahip Kimya ve çevre mühendisliği, çevre koruma, biyoteknoloji, sağlık, gıda sanayi yeni sektör olarak yer alacaktır.

Yeni coğrafi bölgelere

Proje iki komşu ülke Bulgaristan ve Türkiye’yi içerir ve bu iki Balkan ülkesi ve iki eski AB üyesi (Avusturya ve Fransa) arasında işbirliğini teşvik eder.Yeterlilik kılavuzu EC-AQUA sistemindeki AB politikasının transferini sağlamak için Makedonya, Arnavutluk, AB katılım öncesi statüde olan komşu devletlerin içine de yayılır.

Yeni diller

Genel bir EC-AQUA proje faaliyetleri dil çeşitliliğini arttırır. Çeşitli dillerde hazırlanan ürünler, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Türkçe, EC-AQUA programına yeni bir mantık verir.

Yeni konular

EC-AQUA proje sanitasyon ve su kaybı, hedef gruplara özel bilgiler aktarır. Program ve nitelikleri açıklamaları dikkate alarak su kullanımı anlatılır.

Yeni kurumsal işbirliği sağlanır.

Çeşitli kurum ve ulusal makamlar arasındaki EC-AQUA ortaklığı düzenlenmesi, ulusal ve Avrupa düzeyinde şeffaflık ve niteliklerin tanınması sürecine katkıda bulunur.

Who we are

Ddisclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright